Kết nối với chúng tôi

James Jay Edwards

James Jay Edwards là một nhà phê bình phim và người nghiện văn hóa đại chúng ở San Diego, California. Anh là thành viên của SDFCS và OFCS, đồng thời có bằng cấp điện ảnh của SDSU và ASU. Anh ấy cũng yêu thích các từ viết tắt.

Truyện của James Jay Edwards

bài viết