Kết nối với chúng tôi
Chucky Chucky

Trò chơi

Video 'Chết dưới ánh sáng ban ngày' cho thấy Chucky và hành động sát thủ của anh ta

Chucky tiếp tục tìm cách quay trở lại với hệ tư tưởng thời đại của văn hóa đại chúng. Từ sự trở lại của anh ấy với loạt phim về ...