Kết nối với chúng tôi

Brianna Spieldenner

Bri Spieldenner là một người hâm mộ kinh dị suốt đời viết cho iHorror cũng như đồng tổ chức một podcast iHorror, Những lời nguyền rủa từ Nhà xác. Cô ấy cũng làm công việc đóng phim tự do bao gồm cả trang điểm SFX. Bạn có thể theo dõi cô ấy trên Twitter @BriSpieldenner và theo dõi Instagram trang điểm SFX của cô ấy, Maneater_makeup.

Truyện của Brianna Spieldenner

bài viết