Kết nối với chúng tôi
Rùng mình tháng 2022 năm XNUMX Rùng mình tháng 2022 năm XNUMX

Tin tức giải trí kinh dị

61 Ngày Halloween trên Cơn rùng mình bắt đầu vào ngày 1 tháng XNUMX!

Shudder đã tự tuyên bố là The Home for Halloween vì nền tảng phát trực tuyến tất cả kinh dị / ly kỳ chuẩn bị cho mùa ma quái. Của chúng...