Kết nối với chúng tôi

Con đường Jordan

Waylon Jordan là một người hâm mộ cả đời của thể loại tiểu thuyết và phim đặc biệt là những bộ phim có yếu tố siêu nhiên. Ông tin chắc rằng kinh dị phản ánh nỗi sợ hãi chung của xã hội và có thể được sử dụng như một công cụ để thay đổi xã hội.

Truyện của Waylon Jordan