Kết nối với chúng tôi

Mike Joyce

Mike đã xem "Night of the Living Dead" trên PBS khi anh ấy còn nhỏ và anh ấy nghĩ đó là một bộ phim tài liệu. Kể từ đó, anh ấy đã bị cuốn vào kinh dị. Ngày nay, Mike là một nhà văn UX. Anh ta sống ở khu vực Boston cùng với vợ và con chó săn lông vàng của họ.

Truyện của Mike Joyce

bài viết