Trang chủ podcast

podcast

by Anthony Pernicka

iHorror Podcast

Xem xét kinh dị

Trang Facebook: Eye On Horror

Theo dõi kinh dị là một podcast hai tuần một lần, trong đó iHorror đóng góp Jonathan Correia, Jacob DavisonJames Jay Edwards thảo luận về tất cả những điều kinh dị.

Những lời thì thầm từ nhà xác

Trang Facebook: Những lời lẩm bẩm từ Nhà xác

Instagram: MurmursFromTheMorgue

Twitter: @MorgueMurmurs

Những lời thì thầm từ nhà xác là một podcast hàng tháng, nơi những cô gái ma quái, Kelly McNeelyBri Spieldenner, Từ iHorror thảo luận sâu hơn và trong danh sách các bộ phim kinh dị yêu thích của họ.

Translate »