Kết nối với chúng tôi
Dòng chết Dòng chết

Đánh giá phim

Đánh giá Fantasia 2022: 'Dòng chết' phát trực tiếp một ám ảnh Hectic

Được viết và đạo diễn bởi Vanessa và Joseph Winter, Deadstream là một cuộc bạo loạn thời gian thực. Với các hiệu ứng thực tế goopy, một bản trình bày đơn giản, ...